DecoNouveau

Vår integritetspolicy

För att kunna genomföra ett köp hos oss ombeds du lämna vissa person- och kontaktuppgifter. Vi använder även dina kontaktuppgifter i vår kommunikation med dig. DecoNouveau varken säljer, hyr ut eller leasar ut kundförteckningar till tredje part.

Vi sparar följande persondata om våra kunder:

Kunder:
Förnamn, Efternamn, Företag/organisation, E-post, Person-/org.nr, Momsnummer, Adress, Postnummer, Ort, Land, Telefonnummer.

Beställningar:
ip-adress, E-post, , Person-/orgnr, Momsnummer, Adress, Företag, Förnamn, Efternamn, Adress, Postnummer, Ort, Telefonnummer.

Som kund kan du när som helst begära utdrag, ändring eller radering av dessa uppgifter alternativt raderar DecoNouveau uppgifterna sju år efter dess skapande.